Skip to content

Digital strategi

Bra planering för en lyckad digital närvaro

Konsumenternas köpbeteende och förväntningar förändras ständigt och företag måste anpassa sina affärsmodeller och kommunikationsstrategier för att inte bli omsprungna. 

Besök - och webbplatsanalys

Vi analyserar alltid med slutanvändaren i fokus eftersom användarens upplevelse är avgörande för om projektet blir framgångsrikt eller inte. En dålig användarupplevelse kommer att motarbeta alla andra affärsmål projektet kan tänkas ha.

Digital strategi

En digital strategi är en vägledande plan baserad på analys och insikter. Den ska gynna affärsnyttan och bidra till ökad tillväxt.

Från vår analys har vi klarlagt en mängd saker som behöver ses över. Vi kanske har identifierat att det behövs en ny design, en ny teknisk plattform eller nya sätt för användarna att göra saker.

Koncept och idé

I konceptarbetet tar vi med alla parametrar som ligger till grund för projektet såsom lösningar och idéer på hur vi säkerställer att allt vi gör ligger i linje med strategin. Därefter använder vi de insikter och idéer vi har för att ta fram konceptet.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Hej!

Vi tror på snabb och personlig kontakt

Fyll i formulären så tar vi kontakt med dig!

Hej!

Vad roligt att du är intresserad av en gratis skiss

Fyll i formulären så tar vi kontakt med dig!