Integritetspolicy

En personuppgift är den information som kan kopplas till en identifierbar fysisk person. Exempel på detta är uppgifter som namn, IP-adresser och kontaktuppgifter. Genom att använda Design & Media Webbyrå’s tjänster, direkt eller indirekt, godkänner du vår hantering.

Kontakt- och offertförfrågan
Vid kontakt- och offertförfrågningar lagrar vi namn, e-post, telefonnummer, företagsnamn, hemsida, vilka tjänster ni efterfrågar samt valfritt meddelande. Vi behandlar dessa personuppgifter för att kunna kontakta uppgiftslämnaren samt skicka erbjudanden. Dessa personuppgifter använder vi oss för att tillgodose både vårt och ert intresse för en intresseförfrågan. Denna information lagras i två år efter senaste kontakten.

Befintliga & tidigare kunder
Som befintlig kund lagrar vi den information vi fått vid avtals/offertförfrågan. Vi lagrar också den information ni uppger till oss under samarbetets gång för att kunna erbjuda bästa möjliga service. Dina personuppgifter lagras så länge våra tjänster används och så länge det finns en rättslig skyldighet att behålla den. Vi hänvisar exempelvis till Bokföringslagen där vi har rättslig skyldighet att behålla informationen minst sju år.

Andra syften för behandling av personuppgifter
Den data vi samlar in i våra digitala kanaler och tjänster behandlas av oss och partners som beskrivet ovan, men även för följande syften:

  • För statistik, analys och marknadsundersökningar
  • För systemadministration
  • För att utvärdera, testa och förbättra våra tjänster
  • För att skapa riktad kommunikation, tjänster och erbjudanden

Uppgifter som behandlas är exempelvis namn, e-post, telefonnummer, företagsnamn, hemsida, identifikationsuppgifter, platsinformation, vilka tjänster ni söker hos oss samt valfritt meddelande. Vidare kan tekniskt data såsom vilken enhet du använder, IP-adress, unikt enhets-ID, cookie information samt typ av webbläsare samlas in. Insamling sker såväl som som vid användning av våra formulär som vid användning av sociala medier eller nedladdat material.

Direktmarknadsföring och hur du avstår
Vår direktmarknadsföring sker primärt vida e-post, sms eller riktad annonsering. Dina personuppgifter behandlas baserat på vårt berättigade intresse att erbjuda våra tjänster. Vår bedömning är att vårt berättigade intresse för kontakt och utveckling av våra tjänster väger tyngre än ditt intresse att skydda din personliga intergritet. Vill du avstå direktmarknadsföring kontaktar du oss på kontakt@designochmedia.se så raderar vi dina personuppgifter. Du har även rätt att begära ut den information som Design & Media har sparad om dig.

Samtycke
När du tillhandahåller personuppgifter samtycker du att vi behandlar dina personuppgifter. Du försäkrar även att du är över 18 år eller har målsman/vårdnadshavares samtycke gällande vår behandling av personuppgifter

Vilka delar vi personuppgifter med?
Vi delar personuppgifter med andra företag och organisationer som för vår räkning behandlar personuppgifterna. Vi gör detta för att bedriva och utveckla vår verksamhet.

Vi kan dela information och personuppgifter med samarbetspartners, frilansare och företag som involveras för att utföra våra tjänster. Vår bedömning är att vårt berättigade intresse att utföra våra tjänster på bästa sätt väger tyngre än ditt intresse att skydda din personliga integritet.

Hur skyddar vi personuppgifter
Vi använder externa IT-system och IT-produkter för lagring av personuppgifter. Exempelvis krypteringstjänster för inloggningsuppgifter eller Google produkter för lagring av information etc. Personuppgifter delas enbart med individer eller företag som är i behov av dina personuppgifter för att utföra våra tjänster.

Rättigheter och val
Du har rätt att begära ett registerutdrag av de personuppgifter vi har om dig. Vid felaktigheter kan du begära att vi rättar dessa. Du har samtidigt rätt att begära att vi raderar de personuppgifter vi har om dig, som inte skyddas av någon rättslig lag. Du kan även begära att få begränsa dina personuppgifter eller komma med invändningar mot hur vi hanterar dessa. Om du önskar utöva någon av dina rättigheter ska du kontakta kontakt@designochmedia.se och meddela detta.

Länkar till externa webbplatser
I Design & Media tjänster/webbplats kan det finnas länkar till externa parter. Design & Media saknar kontroll över innehållet på dessa sidor och ansvarar inte för dessa. Vid användning av andra webbplatser är det din skyldighet att granska villkor för behandling av personuppgifter.

Kontaktuppgifter & ändringar
Design & Media Webbyrå
Magnus Ladulåsgatan 3, 118 63 Stockholm
Tel: 08-556 200 06
E-post: kontakt@designochmedia.se

Vi kan komma att ändra denna policy av bland annat ändringar i gällande dataskyddslagstiftning. Den senaste versionen kommer alltid finnas tillgänglig på vår webbplats.
Senast uppdaterad: 2021-02-08